Søk midler fra Kulturstyret

Kulturstyret holder hvert år søknadsskrivekurs i forkant av søknadsfristen. Fikk du ikke med deg kurset, eller trenger du en oppfriskning? Du finner presentasjonen fra kurset her.

Hva slags støtte kan vi søke om?

Årlig deler Kulturstyret ut rundt 2 millioner av semesteravgiften til studentorganisasjoner og studentkultur i Bergen. Midlene skal deles ut slik at de skaper best mulig studentkultur for flest mulig av Sammen-studentene i Bergen.

I Kulturstyret kan studentorganisasjoner søke om enten:

 • Driftsstøtte. Søknadsfrist 15. februar.
 • Prosjektstøtte. Ingen søknadsfrist, og kan dermed søkes om året rundt. Prosjektstøtten skal bidra til nye prosjekter, og gis derfor ikke til prosjekter som er gjentagende, eller har blitt avholdt de siste fem årene.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Medlemsinfo
 • Om organisasjonen
 • Begrunnelse for søknaden
 • Budsjett
 • Regnskap og balanse
 • Aktivitetsrapport
 • Aktivitetsplan

Kulturstyret bruker mye ressurser på å etterspørre dokumenter som mangler i søknader. Dersom søknaden er mangelfull kan dette lede til at organisasjonen ikke mottar støtte.

Hva vektlegger vi i søknadsbehandlingen?

Søknadene behandles skjønnsmessig, og følgende momenter kan særlig vektlegges:

 • Organisasjonens aktivitetsnivå
 • Antall Sammen-studenter som engasjeres
 • Økonomistyring og driftskvalitet
 • Evne og mulighet til egeninntjening
 • Deltagelse, synlighet og samhandling med andre studentorganisasjoner
 • Søkers posisjon i det totale studentkulturbildet
 • Aktivitetsendring fra forrige søknadsperiode.
 • Organisasjonens drift sett opp mot lignende organisasjoner i art, størrelse og aktivitetsnivå.
 • Organisasjonens tilgjengelighet for Sammen-studenter.
 • Bredde i institusjonstilhørighet blant medlemsmassen og andre som benytter seg av organisasjonens tilbud.
 • Forutsigbarhet og stabilitet for søkerorganisasjonen.

Hvordan søke?

Søknaden må fylles inn i vår mal, som du finner her, og sendes inn via vår Google-portal her.

Når får vi svar på søknaden?

Kulturstyret begynner søknadsbehandlingen etter at søknadsfristen for driftsstøtte har gått ut 15. februar. Søknadene behandles i tilfeldig rekkefølge, men samtlige søknader om driftsstøtte skal behandles før sommerferien. Svar på søknaden sendes ut ved svarbrev per e-post.

Send inn søknad

Bruk de ferdige søknadsmalene våre. Enten åpne og lag en kopi av google docs versjonen av søknaden, eller last ned word versjonen.

Fyll ut i henhold til malen og søknadsreglementet, lagre som en .pdf fil og send inn søknaden ved å bruke knappen litt lengre nede på siden.