Om Kulturstyret

Kulturstyret er et organ som er underlagt Velferdstinget Vest. Kulturstyret består av tolv medlemmer, og inntil fem varamedlemmer, valgt av Velferdstinget Vest. Leder og nestleder er honorerte verv, og leder sitter også som medlem av arbeidsutvalget i Velferdstinget Vest.

Kulturstyret skal bistå studentkulturen i Bergen på ulike måter. Studentorganisasjoner i Bergen kan søke om økonomisk støtte fra Kulturstyret, enten gjennom driftsstøtte eller prosjektstøtte. I 2023 har Kulturstyret ca 2 millioner kroner å fordele. Informasjon om våre støtteordninger finner du her. 

Som medlemsorganisasjon i Kulturstyret kan man også nyte godt av flere fordeler. Kulturstyrets organisasjoner kan blant annet tegne kontrakt om bruk av lokaler i Christies gate 18, gjennom en avtale Kulturstyret har med UiB. I tillegg kan medlemsorganisasjoner booke rom på UiB gratis. Kulturstyret tilbyr sporadisk kursing, blant annet økonomi- og søknadsskrivekurs i forkant av søknadsfristen 15. februar.

Vil du sitte i Kulturstyret?

Kulturstyret ser særlig etter personer med bakgrunn fra studentorganisasjoner som kjenner til studentkulturen i Bergen. Alle som har betalt semesteravgift til Sammen kan stille til valg.

Leder velges på siste møte i Velferdstinget Vest før sommeren. Nestleder og ordinære styremedlemmer i Kulturstyret velges på årets siste møte i Velferdstinget Vest. Vervene velges for et år. Vervene lyses ut av valgkomitéen i VT Vest, og for å stille må du fylle ut skjema på vtvest.no/valg.