Medlemsorganisasjoner i Kulturstyret

I kulturstyret skiller vi mellom medlemsorganisasjoner og søkerorganisasjoner. Alle søkerorganisasjoner er også medlemsorganisasjoner, men medlemsorganisasjoner er ikke søkerorganisasjoner.

Søkerorganisasjon er begrepet vi bruker om medlemsorganisasjoner som får tildelt økonomisk støtte av oss i Kulturstyret. Om det går to år uten at man søker midler så mister man automatisk statusen som søkerorganisasjon. Om du ønsker at din organisasjon skal bli tatt opp som medlemsorganisasjon fyller du inn skjema via knappen under og sender inn til oss, så tar vi en avgjørelse på om du er innafor kravet vårt. Kravet vårt er i hovedsak bare at du er en studentorganisasjon og at du holder til i Bergen.