Medlemsorganisasjoner i Kulturstyret

I kulturstyret skiller vi mellom medlemsorganisasjoner og søkerorganisasjoner. Alle søkerorganisasjoner er også medlemsorganisasjoner, men medlemsorganisasjoner er ikke søkerorganisasjoner.

Søkerorganisasjon er begrepet vi bruker om medlemsorganisasjoner som søker økonomisk støtte av oss i Kulturstyret. Om det går to år uten at man søker midler så mister man automatisk statusen som søkerorganisasjon.

Søkerorganisasjoner

AKKS

Aktive Studenters Forening (ASF)

Arabisk filmforening

Bergen Filmklubb

Bergen Realistforening (RF)

Big Business Band

Direksjonsmusikken

FN-studentene Bergen

HF-revyen v/HSU

Hulen

Mannskoret Arme Riddere

Mannskoret Laudes

Musikselskabet Larmonien

Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK)

Studentteateret Immaturus

Studinekoret Kalliope

Studinekoret Sirenene

Terpsichore Dansekompani

Vokalensemblet Multa Paucis

Storbandet Blæst

Ukekoret Optimum

Bergen Challenge

Plica Vocalis

UKEN

Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen

Bergen kristne studentlag

Høyres Studenter Bergen (HSB)

ICJ-studentnettverk Bergen

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum)

Muslimske Studenter i Bergen

Om i Morgen

SAIH Bergen

Skeive Studenter Bergen

Spire Bergen

Studenter Uten Grenser Bergen

Venstrealliansen Bergen

YATA Bergen

ESN Bergen (Erasmus Student Network)

Europeiske studenter

Medisinerforeningen i Bergen

IAESTE Bergen

Bergen Teknikersamfund

NHHS Energi

Juristforeningen i Bergen

Vektorprogrammet Bergen

Studentersamfunnet Kronbar

Start Bergen

Start NHH

Linjeforeningen forøk/adm HVL

Linjeforeningen for øk/adm HVL ball

Vårballforening matnat

Maskiningeniørenes linjeforening

Bergen Akuttmedisinske Forening (BAMS)

SAMPOL-konferansen

Kula Kula

Mørkerommet

Prosopopeia

Tidsskriftet Replikk

Tidsskriftet Røyst

Samviten

Katarsis

K7 bulletin

Medlemsorganisasjoner

Effektiv Altruisme UiB

Jussnavigatørene Bergen

Studentspeidergruppen i Bergen